Loading color scheme

Historie holení

Ráda bych se s vámi podělila o kousek historie co se týče holení a úpravy vousů.

Už z doby kamenné jsou známé záznamy o holení vousů lasturou. Jeden z prvních nástrojů k holení byla čepelka z pazourku - 30 tisíc let před naším letopočtem.

Proč měli lidé dříve potřebu se holit?
V Indii a Egyptě byly nalezeny břitvy vyrobené z mědi. Už v této době 3 000 let př. n. l. se jednalo o estetickou záležitost. Z dochované historie víme, že pěstěný vous byl nejen módní, ale také určitým způsobem dělil společenské vrstvy. Alexander Veliký ve své době prosazoval holení, byl přesvědčený, že muži vypadají úhledně a čistě.

Z novodobé historie jsou nejdůležitější tyto dva milníky:
Do 18. století se datuje vynález první břitvy která znamanala doslova revoluci.
Ke konci 19 století se objevil první holící strojek, defacto v podobě jak jej známe dnes. 

Zpátky do dávných časů, lišily se nějak druhy vousů i dříve?
Babyloňané, asyřané a peršané nosili vous velmi pěstěný a nedali na něj dopustit. Vousy si stáčeli do trubiček a sypali jej zlatým práškem. Nošení vousů bylo výsadou šlechticů, státních a církevních hodnostářů. Ve starém Egyptě byl naopak vous považován za nečistou věc, až na některé dynastie faraonů. Řekové a Římané propagovali dočista oholenou tvář.

Nástrojem holiče byla železná břitva. Na holení muži většinou chodili každý den a bylo to pro ně společenskou záležitostí, kde se setkávali a debatovali o politice, společenských událostech... Ve středověku docházelo k úpadku péče o sebe samotného a postupem času upravené vousy měli  pouze šlechtici a hodnostáři.